História

Ordinačné hodiny

Pondelok 8:00 – 19:00
Utorok 8:00 – 19:00
Streda 8:00 – 19:00
Štvrtok 8:00 – 19:00
Piatok 8:00 – 19:00
Sobota 10:00 – 13:00
Nedeľa 10:00 – 13:00

Zakladateľ veterinárnej polikliniky MVDr. Milan Švihran je absolventom Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach. Štúdium ukončil v roku 1983. Do roku 1992 pracoval v okrese Galanta ako obvodný veterinárny lekár.

Po privatizácii veterinárnej služby vo februári 1992 otvoril v mestskej časti Bratislava – Prievoz veterinárnu ambulanciu pre spoločenské zvieratá. Prvým zamestnancom ambulancie bol MVDr.Jaroslav Belko, až do roku 2010, keď si otvoril vlastnú prax v Dunajskej Lužnej.

Začiatky boli skromné, ale postupne sa prax vybavila vlastným RTG pracoviskom, biochemickým laboratóriom, sonografickým prístrojom, zavádzali sa nové diagnostické a liečebné postupy. V roku 1997 sa veterinárna poliklinika presunula do nových priestorov v Bratislave – Jarovciach.

Kde nás nájdete

Semenárska 36
85110 Bratislava
Bratislava – Jarovce

Tel.: 02/6286 0040
Tel.:02/6286 0274
Mobil: 0905 404 521

Nevhodné močenie

Vadí Vám, ak Váš pes nevhodné močí? Vieme o novinke, ktorá by mohla Vášmu psíkovi pomôcť. Kontaktujte nás (+421) 905 404 521

Ako nevhodné močenie sa popisuje stav, keď pes močí na miestach alebo v čase, keď to jeho majiteľ nechce, alebo to považuje za nevhodné. Môže ísť o močenie na nábytok, v domácnosti, aj na ľudí a predmety pri chôdzi alebo výcviku.

Naopak, k nadmernému močeniu dochádza, keď pes močí častejšie alebo produkuje viacej moču ako je obvyklé, vzhľadom k jeho veľkosti a veku. V tomto prípade sa potom nejedná o problém s chovaním, ale o zdravotný problém, ktorý vyžaduje dôkladné vyšetrenie veterinárom.

Ďalší text sa bude venovať len problému s nevhodným močením Vášho psa.

Nevhodné močenie môže byť úplne normálnym prejavom u psa, ktorý sa snaží opakovane značkovať svoje územie a dávať tým najavo, ktoré suky sú jeho. Cez pachovú správu odkazuje ostatným psom , kto je a kde sa pohybuje. Vzhľadom k tomu, že naše psy žijú s nami v našich domovoch, je tento ich pudový prejav absolútne nehygienický a majiteľom je samozrejme na obtiaž.

Napriek tomu, že sme súčasťou jeho skupiny a náš pes sa snaží v tejto skupine prirodzene prejavovať, z ľudského pohľadu považujeme jeho príliš časté značkovanie za nechutné až trápne. V skutočnosti sú problémy s chovaním jedným z najčastejších dôvodov, prečo ľudia dávajú svoje psy preč alebo sa ich pokúšajú zbaviť. Pes, ktorý sa nechová podľa predstáv svojho majiteľa, sa potom dostáva do situácie, kedy si s majiteľom nevytvorí dostatočne silné puto a nenaplní očakávanie, že má byť najlepším priateľom človeka. V dôsledku toho nie je nakoniec šťastný ani pes ani jeho majiteľ.

Nevhodné močenie je časté močenie alebo značkovanie vhodných alebo nevhodných predmetov, za účelom označiť si svoje územie. Majitelia mávajú tendenciu psa za toto chovanie trestať. Psík ale často nepochopí, prečo a za čo je trestaný a začína sa svojho majiteľa báť. Môže mu to spôsobovať vážne problémy s chovaním. V krajných prípadoch sa  bojí močiť úplne, čo môže viesť až ku jeho zdravotným komplikáciám.

Nadmerné močenie môže byť spôsobené behaviorálnym alebo zdravotným problémom. Napríklad stres alebo strach môžu prirodzene viesť k zvýšenému močeniu. Zdravotné problémy, ako sú infekcie močového traktu alebo ochorenia prostaty, sa môžu prejavovať podobnými príznakmi. Príčinou môžu byť tiež hormonálne poruchy vrátane diabetu a Cushingovho syndrómu. Staršie psy môžu mať problém s inkontinenciou (strata kontroly nad zvieračom močového mechúra). Preto je veľmi dôležité určiť presnú príčinu problému, kým sa rozhodnete hľadať riešenie.

Naopak, nevhodné močenie nastáva, keď pes často produkuje veľmi malé množstvo moču, značkuje na rôzne miesta  a pritom dvíha zadnú nohu. Toto správanie popisujeme ako hormonálne podmienené.

Váš pes môže v závislosti na príčine potrebovať buď pomoc veterinárneho lekára, ak sa jedná o infekciu močových ciest alebo inkontinenciu. V prípade ak by sa jednalo o poruchy správania sa, môže potrebovať individuálny prístup a behaviorálnu terapiu. Ak je však chovanie Vášho psa úplne normálne a prirodzené, len je spoločensky nevhodné až nežiadúce, radi Vám ponúkneme ďalšiu možnosť. Najlepším riešením často býva znížiť u psa hladinu testosterónu, ktorý je za toto jeho chovanie zodpovedný. Existujú dva spôsoby ako to môžeme dosiahnuť.

Chirurgická kastrácia – Pri chirurgickej kastrácií sú psovi odstránené semenníky, aby nemohli ďalej produkovať hormón testosterón. Vzhľadom k invazívnej povahe zákroku prináša chirurgická kastrácia aj určité riziká. Odhliadnúc od toho, že sa jedná o proces trvalý, ktorý nie je možné vrátiť späť, ak napríklad svoj názor neskôr zmeníte alebo nie ste s efektom kastrácie spokojní.

Medikamentózne riešenie – Omnoho jednoduchšia a k Vášmu psíkovi šetrnejšia je metóda použitia implantátu, ktorý sa aplikuje pod kožu zvieraťa, podobne ako pri označení mikročipom. Z implantátu sa dlhodobo uvoľňüjú látky, ktoré blokujú chemické signály smerujúce z mozgu do semenníkov. Výsledkom je, že sa funkcia semenníkov dočasne zastaví a prestanú produkovať testosterón aj spermie. Nežiadúce chovanie psa, ktoré bolo ovplyvnené testosterónom pomaly ustupuje. Účinok implantátu trvá obvykle 6 mesiacov a po tomto období by mal byť implantát nahradený novým. Ak sa majiteľ už nerozhodne k opakovanej aplikácií, semenníky postupne obnovia svoju funkciu. Váš pes sa  začne vracať k rovnakým fyzickým a psychickým prejavom, ako pred použitím implantátu. Vďaka tejto metóde si môže každý overiť, či by jeho psovi chirurgická kastrácia pomohla alebo nie. Ak by táto skúšobná kastrácia nemala požadovaný efekt (neobmedzila alebo nezabránila by problematickému chovaniu), našťastie by nezanechala na psovi trvalé následky, pretože je to metóda plne reverzibilná. Rovnako ako, keby sa vyskytli nejaké nežiadúce vedľajšie účinky, ako sú napríklad zvýšené prejavy strachu, alebo agresie, i tieto by potom vymizli s koncom účinnosti implantátu.

Ak si u Vášho psa všímate nevhodné močenie a značkovanie, stále sú možnosti ako mu pomôcť. Nečakajte ale dlho, čím dlhšie trvajú, tým zložitejšie sa potom odstraňujú.  Preto sa čo najskoršie obráťte na Vášho veterinárneho lekára.

Ak chcete získať viac informácií, kontaktujte nás (+421) 905 404 521

Problémové správanie sa psov samcov

Je vám nepríjemné, keď sa Váš pes chová problémovo? Vieme o novinke, ktorá by mohla Vášmu psíkovi pomôcť. Kontaktujte nás (+421) 905 404 521

Medzi problémové správanie sa psov môžeme zaradiť také, ktoré je viac či menej podmienené pohlavným hormónom, testosterónom. Prítomnosť tohto hormónu ovplyvňuje dospelé alebo i dospievajúce psy samce a má zásadný vplyv na ich sexuálne chovanie. Príkladom môže byť nevhodné močenie, túlanie sa alebo utekanie, prejavy sexuálneho chovania ako je naskakovanie, štekanie a ďaľšie známky dominancie alebo agresie.

Táto forma správania sa je úplne normálna pre divoké psy, ktoré musia hájiť svoje teritórium, brániť si svoje samice, musia neustále bojovať o postavenie v skupine a tak isto o možnosť páriť sa a mať potomkov. Naše domestikované psy už nič z toho robiť nemusia, dnes sa pohybujú v úplne odlišnom prostredí. Žijú s nami v našich domovoch a prejavy ich pudového chovania potom bývajú skôr len na obtiaž.

Napriek tomu, že sme súčasťou ich skupiny a náš pes sa snaží v tejto skupine prirodzene prejavovať, z ľudského pohľadu sa nám zdá jeho hormonálne a sexuálne podmienené správanie sa často ako nevhodné až trápne. V skutočnosti sú problémy s chovaním jedným z najčastejších dôvodov, prečo ľudia dávajú svoje psy preč alebo sa ich pokúšajú zbaviť. Pes, ktorý sa nechová podľa predstáv svojho majiteľa, sa potom dostáva do situácie, kedy si s majiteľom nevytvorí dostatočne silné puto a nenaplní očakávanie, že má byť najlepším priateľom človeka. V dôsledku toho nie je nakoniec šťastný ani pes ani jeho majiteľ.

Hlavné problémy so správaním sa u psov samcov sú:

Nevhodné močenie: Prejavuje sa často vyššou frekvenciou močenia psa na zvislé a podľa neho najvýznamnejšie miesta, podmienené jeho túžbou označiť si svoje územie.

Sexuálne chovanie: Veľa psov sa snaží naskakovať na rôzne predmety. Najčastejšie sa môže jednať o plyšové hračky, iné psy alebo dokonca i na ich majiteľov. Niekedy psy môžu pri tomto chovaní i ejakulovať.

Túlanie a utekanie: Psi samci sa často potulujú vo veľkých vzdialenostiach od domova, len aby našli fenku, s kterou by sa mohli páriť. Často bývajú vystavení najrôznejším rizikám, vrátane toho, že môžu stratiť cestu domov.

Prejavy dominancie a agresie: Psi samci sa častejšie prejavujú štekaním a niektorí sa snažia vyvolávať v psích skupinách rôzne drobné incidenty a nebezpečné bitky.

Prejavy tohoto nevhodného správania sa môžu mať u psa viacero príčin, preto je nutné, aby veterinárny lekár Vášho psa dôkladne vyšetril a zhodnotil všetky súvislosti.

Nevhodné močenie môže byť jednoducho prirodzené chovanie ovplyvnené testosterónom, ale môže byť tiež prejavom inkontinencie alebo infekcie močových ciest.

Sexuálne chovanie, ako je naskakovanie, je často spôsobené snahou psa vyjadriť svoje sexuálne potreby. Ale nie každé skákanie po ľuďoch je ovplyvnené testosterónom. Môže to byť správanie sa pôvodne naučené, resp. zle odnaučené.

Túlanie je často spôsobené snahou psa vyhľadať hárajúcu sa fenku, ale môže byť tiež prejavom jeho loveckých inštinktov, zle naučeným privolávaním alebo aj možno inou poruchou v jeho chovaní.

Dominancia a agresivita je veľmi zložitý stav. Vysoké hladiny testosterónu môžu viesť až k agresívnemu chovaniu voči iným psom, naopak nízke hladiny vyvolávajú zvýšenú agresiu zo strachu. Dá sa to jednoducho vysvetliť tak, že zatiaľ čo testosterón môže agresiu potencovať, zároveň môže podporovať sebavedomie, vyrovnané chovanie psov a znižovať tak ich agresívne prejavy.

Váš pes môže v závislosti na príčine potrebovať buď pomoc veterinárneho lekára, ak sa jedná o infekciu močových ciest alebo inkontinenciu. V prípade ak by sa jednalo o poruchy správania sa, môže potrebovať individuálny prístup a behaviorálnu terapiu. Ak je však chovanie Vášho psa úplne normálne a prirodzené, len je spoločensky nevhodné až nežiadúce, radi Vám ponúkneme ďalšiu možnosť. Najlepším riešením často býva znížiť u psa hladinu testosterónu, ktorý je za toto jeho chovanie zodpovedný. Existujú dva spôsoby ako to môžeme dosiahnuť.

Chirurgická kastrácia – Pri chirurgickej kastrácií sú psovi odstránené semenníky, aby nemohli ďalej produkovať hormón testosterón. Vzhľadom k invazívnej povahe zákroku, prináša chirurgická kastrácia aj určité riziká. Odhliadnúc od toho, že sa jedná o proces trvalý, ktorý nie je možné vrátiť späť, ak napríklad svoj názor zmeníte alebo nie ste s efektom kastrácie spokojní.

Medikamentózne riešenie – Omnoho jednoduchšia a k Vášmu psíkovi šetrnejšia je metóda použitia implantátu, ktorý sa aplikuje pod kožu zvieraťa, podobne ako pri označení mikročipom. Z implantátu sa dlhodobo uvoľňujú látky, ktoré blokujú chemické signály smerujúce z mozgu do semenníkov. Výsledkom je, že sa funkcia semenníkov dočasne zastaví a prestanú produkovať testosterón aj spermie. Pes tak vlastne prechádza pubertou v opačnom smere: jeho semenníky sa zmenšujú a jeho sexuálna túžba a nežiadúce chovanie, ktoré bolo ovplyvnené testosterónom pomaly ustupuje. Účinok implantátu trvá zvyčajne 6 mesiacov a po tejto dobe by mal byť implantát nahradený novým. Ak sa majiteľ už nerozhodne k opakovanej aplikácií, semeníky postupne obnovia svoju funkciu. Pes sa začne vracať k rovnakým fyzickým a psychickým prejavom ako pred použitím implantátu. Vďaka tejto metóde si môže každý overiť, či by jeho psovi chirurgická kastrácia pomohla alebo nie. Ak by táto skúšobná kastrácia nemala požadovaný efekt (neobmedzila alebo nezabránila by problémovému chovaniu), našťastie by nezanechala na psovi žiadne trvalé následky, pretože je to metóda plne reverzibilná. Podobne ak by sa vyskytli nejaké nežiadúce vedľajšie účinky, ako sú napríklad zvýšené prejavy strachu alebo agresie, aj tieto by potom vymizli s koncom účinnosti implantátu.

Ak u Vášho psa spozorujete prejavy nežiadúceho samčieho chovania, stále sú možnosti ako mu pomôcť! Nečakajte ale dlho, čím dlhšie trvajú, tým zložitejšie sa potom odstraňujú. Preto sa čo najskôr obráťte na svojho veterinárneho lekára.

Ak chcete získať viac informácií, kontaktujte nás (+421) 905 404 521

Utekanie a túlanie sa psov

Vadí vám, ak sa Váš pes túla? Vieme o novinke, ktorá by mohla Vášmu psíkovi pomôcť. Kontaktujte nás (+421) 905 404 521

Utekanie alebo túlanie sa je prirodzené chovanie pre väčšinu psov. Najčastejšie býva spôsobené vysokou hladinou samčieho pohlavného hormónu, testosterónu. Prítomnosť tohoto hormónu ovplyvňuje dospelé alebo aj dospievajúce samce psy a má zásadný vplyv na ich sexuálne správanie.

U divokých psov je toto chovanie úplne normálne a je nevyhnutné pre zachovanie ďalších generácií. Túlaním sa na väčšie vzdialenosti sa pes snaží nájsť fenku, s ktorou by sa mohol páriť. Domestikácia psov viedla ku zmene ich prostredia. Pri svojom túlaní sa pohybujú v mestách a dedinách. Takéto pudové chovanie ich môže často dostať aj do veľkého nebezpečenstva.

Psom, ktorí sa túlajú alebo utekajú môže hroziť zrážka s autom alebo s iným dopravným prostriedkom. Smutným faktom je, že nekastrované psy bývajú autom usmrtené omnoho častejšie ako psy kastrované. Ďalším rizikom je samozrejme aj to, že sa túlavé psy môžu stratiť, bývajú odchytené a zavezené do útulku. Ak nie sú začipované, ťažko sa znova stretnú so svojim majiteľom.

U psov samcov ovplyvňuje testosterón ich sexuálne chovanie. Ak svojim veľmi citlivým nosom ucítia hárajúcu sa fenku sú schopní utiecť veľmi ďaleko, len aby ju našli.

Utekanie a túlanie sa môže mať mnoho príčin, preto je potrebné aby veterinárny lekár Vášho psíka dôkladne vyšetril a zhodnotil všetky súvislosti.

Utekanie môže byť tiež prejavom jeho loveckých inštinktov, nesprávne naučeným privolávaním ale aj možnou inou poruchou v jeho chovaní.

Preto je dôležité určiť presnú príčinu, než sa rozhodnete pre ďalší postup.

Ku každému psíkovi a jeho problému je treba pristupovať individuálne. Môžeme Vám poradiť ako k nemu pristupovať, ak by jeho problémom bola špeciálna porucha v správaní. Taktiež poradíme ako upevniť a zdokonaliť nácvik privolávania. Ak ale prídeme k záveru, že sa Váš pes správa úplne normálne a prirodzene a je len spoločensky nevhodné a nežiadúce aby utekal, radi Vám ponúkneme ďalšie možnosti. Najlepším riešením býva často znížiť u psa hladinu testosterónu, ktorý je za toto jeho správanie zodpovedný. Existujú dva spôsoby ako to môžeme dosiahnuť.

Chirurgická kastrácia – Pri chirurgickej kastrácií sú psovi odstránené semenníky, aby nemohli ďalej produkovať hormón testosterón. Vzhľadom k invazívnej povahe zákroku prináša chirurgická kastrácia aj určité riziká. Odhliadnúc od toho, že sa jedná o proces trvalý, ktorý nie je možné vrátiť späť, ak napríklad svoj názor neskôr zmeníte alebo nie ste s efektom kastrácie spokojní.

Medikamentózne riešenie – Omnoho jednoduchšia a k Vášmu psíkovi šetrnejšia je metóda použitia implantátu, ktorý sa aplikuje pod kožu zvieraťa, podobne ako pri označení mikročipom. Z implantátu sa dlhodobo uvoľňujú látky, ktoré blokujú chemické signály smerujúce z mozgu do semenníkov. Výsledkom je, že sa funkcia semenníkov dočasne zastaví a prestane sa produkovať testosterón aj spermie. Nežiadúce chovanie psa, ktoré bolo ovplyvnené testosterónom pomaly ustupuje. Účinok implantátu trvá zvyčajne 6 mesiacov a po tejto dobe by mal byť implantát nahradený novým. Ak sa majiteľ už nerozhodne k opakovanej aplikácií, semenníky postupne obnovia svoju funkciu. Pes sa začne vracať k rovnakým fyzickým a psychickým prejavom ako pred použitím implantátu. Vďaka tejto metóde si môže každý overiť, či by jeho psovi chirurgická kastrácia pomohla alebo nie. Ak by táto skúšobná kastrácia nemala požadovaný efekt (neobmedzila alebo nezabránila by problémovému chovaniu), našťastie by nezanechala na psovi žiadne trvalé následky, pretože je to metóda plne reverzibilná. Tak isto ak by sa vyskytli nejaké nežiadúce vedľajšie účinky, ako sú napríklad zvýšené prejavy strachu alebo agresie, aj tieto by potom vymizli s koncom účinnosti implantátu.

Ak u Vášho psa spozorujete problémy so správaním, stále sú možnosti ako mu pomôcť. Nečakajte, ale dlho, čím dlhšie trvajú, tým ťažšie sa potom odstraňujú. Preto sa čo najskôr obráťte na Vášho veterinárneho lekára.

Ak chcete získať viac informácií, kontaktujte nás (+421) 905 404 521

Nevhodné sexuálne správanie sa psov

Je Vám nepríjemné, ak Váš pes prejavuje znaky sexuálneho správania sa? Vieme o novinke, ktorá by mohla Vášmu psíkovi pomôcť. Kontaktujte nás (+421) 905 404 521

Naskakovanie, nakrývanie a olizovanie sa, ktoré môže viesť až k sebauspokojeniu, sú bežné a prirodzené prejavy sexuálneho správania všetkých psov. Psi samci sú ovplyvnení pohlavným hormónom testosterónom, ktorý práve toto sexuálne chovanie riadi a zaisťuje.

Ide o normálne chovanie divokých psov, ktorí sa chcú páriť a zachovať ďalšie generácie. Naše domestikované psy už nič z tohoto robiť nemusia, dnes sa pohybujú v úplne inom prostredí. Žijú s nami v našich domovoch a prejavy ich pudového správania sú potom skôr len na obtiaž.

Napriek tomu, že sme súčasťou ich skupiny a náš pes sa snaží v tejto skupine prirodzene prejavovať, z ľudského pohľadu sa nám zdá jeho hormonálne a sexuálne podmienené správanie často ako nevhodné, až trápne. V skutočnosti sú problémy s chovaním jedným z najčastejších dôvodov, prečo ľudia dávajú svoje psy preč alebo sa ich pokúšajú zbaviť. Pes, ktorý sa nespráva podľa predstáv svojho majiteľa, sa potom dostáva do situácie, kedy si s majiteľom nevytvorí dostatočne silné puto a nenaplní očakávanie, že má byť najlepším priateľom človeka. V dôsledku toho nie je nakoniec šťastný ani pes ani jeho majiteľ.

U psov samcov ovplyvňuje testosterón ich sexuálne chovanie. Ak svojim veľmi citlivým nosom ucítia hárajúcu sa fenku sú schopní utiecť veľmi ďaleko, len aby ju našli.

Prejavy tohto nežiadúceho sexuálneho správania môžu mať u psov hneď niekoľko príčin. Je preto nutné, aby veterinárny lekár Vášho psíka dôkladne vyšetril a zhodnotil všetky súvislosti. Naskakovanie a nakrývanie je primárnym vyjadrením sexuálnych potrieb psov, ale samotné skákanie na ľudí môže byť i prejavom naučeným, resp. zle odnaučeným. V rámci skupiny psov býva vzájomná snaha o nakrývanie prejavom spoločenského chovania. V niektorých prípadoch môžu byť zvýšené prejavy sexuálneho správania spôsobené i hormonálnou alebo mozgovou poruchou.

Preto je dôležité určiť presnú príčinu, než sa rozhodnete pre ďalší postup.

Váš pes môže v závislosti na príčine potrebovať individuálny prístup a behaviorálnu terapiu, v prípade ak by sa jednalo o poruchy v jeho správaní. Ak je však chovanie Vášho psa úplne normálne a prirodzené, len je spoločensky nevhodné až nežiadúce, radi Vám ponúkneme ďalšiu možnosť. Najlepším riešením často býva znížinie hladiny testosterónu, ktorý je za toto jeho správanie zodpovedný. Existujú dva spôsoby ako to môžeme dosiahnuť.

Chirurgická kastrácia – Pri chirurgickej kastrácií sú psovi odstránené semenníky, aby nemohli ďalej produkovať hormón testosterón. Vzhľadom k invazívnej povahe zákroku prináša chirurgická kastrácia aj určité riziká. Odhliadnúc od toho, že sa jedná o proces trvalý, ktorý nie je možné vrátiť späť, ak napríklad svoj názor neskôr zmeníte alebo nie ste s efektom kastrácie spokojní

Medikamentózne riešenie – Omnoho jednoduchšia a k Vášmu psíkovi šetrnejšia je metóda použitia implantátu, ktorý sa aplikuje pod kožu zvieraťa, podobne ako pri označení mikročipom. Z implantátu sa dlhodobo uvoľňujú látky, ktoré blokujú chemické signály smerujúce z mozgu do semenníkov. Výsledkom je, že sa funkcia semenníkov dočasne zastaví a prestanú produkovať testosterón aj spermie. Nežiadúce správanie psa, ktoré bolo ovplyvnené testosterónom pomaly ustupuje. Účinok implantátu trvá zvyčajne 6 mesiacov a po tejto dobe by mal byť implantát nahradený novým. Ak sa majiteľ už nerozhodne k opakovanej aplikácií, semenníky postupne obnovia svoju funkciu. Pes sa začne vracať k rovnakým fyzickým a psychickým prejavom ako pred použitím implantátu. Vďaka tejto metóde si môže každý overiť, či by jeho psovi chirurgická kastrácia pomohla alebo nie. Ak by táto skúšobná kastrácia nemala požadovaný efekt, (neobmedzila alebo nezabránila by problémovému chovaniu), našťastie by nezanechala na psovi žiadne trvalé následky, pretože je to metóda plne reverzibilná. Podobne ak by sa vyskytli nejaké nežiadúce vedľajšie účinky, ako sú napríklad zvýšené prejavy strachu alebo agresie, aj tieto by potom vymizli s koncom účinnosti implantátu.

Ak u Vášho psa spozorujete prejavy nežiadúceho samčieho sexuálneho správania, stále sú možnosti ako mu pomôcť! Nečakajte ale dlho, čím dlhšie trvajú, tým zložitejšie sa potom odstraňujú. Preto sa čo najskôr obráťte na svojho veterinárneho lekára.

Ak chcete získať viac informácií, kontaktujte nás (+421) 905 404 521