Vybavenie

Vlastné laboratórium
Biochemický analyzátor, Hematologický analyzátor, Prístroj na stanovenie hormónov – /  progesterón, hormóny štítnej žľazy, nadobličiek /, elektrolytov, acidobázickej rovnováhy, zrážanlivosti krvi, amoniaku, žlčových kyselín, analyzátor moču, analyzátor zloženia močových kameňov ,
mikroskop.
Elektrokardiograf
Vysokofrekvenčný RTG prístroj, Digitalizátor RTG obrazu
Ultrasonograf s Dopplerom
Chirurgia
Inhalačné anesteziologické prístroje s riadeným dýchaním, monitoring životných funkcií počas anestézie – pulzné oxymetre a kapnometre.
Elektrokautery a elektrochirurgický prístroj, inštrumentárium na kostnú chirurgiu,neurochirurgiu a laparoskopické operácie.
Endoskopia – sada rigidných a flexibilných endoskopov – videootoskop, rinoskop, gastrofibroskop, kolonoskop, bronchosop, laparoskopy.
Stomatológia  – ultrazvukový odstraňovač zubného kameňa, zubárska vŕtačka.
Oftalmológia – oftalmoskop, tonometer na meranie vnútroočného tlaku.